Retourneren

Bij een retour zending van uw bestelling betalen wij de door u betaalde bedragen terug. Dus ook de verzend- en betaalkosten die u heeft gemaakt bij het bestellen. Het retourneren zelf is voor rekening van de klant. Hierbij geven wij u een inschatting van de eventuele kosten voor het retourneren. De retourkosten TNT post zijn € 6,95 tot 10kg.

Formulier voor herroeping (download) Doorhalen wat niet van toepassing is

(dit formulier alleen invullen en terugzenden samen met de artikelen als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan : De Bijenstichting " Educatie & Advies" Lindeseweg 2, 7251 NK Vorden

 

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*): _________________________________

 

Besteld op(*)/Ontvangen op(*): _________________________________

 

Bestelling nummer (te vinden op de factuur- ontvangst- en de verzendbevestiging): ________________

 

Naam : ___________________________________________________________

 

Adres: __________________________________________________________________

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum: ______________________________________________________________________________

 

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook via e-mail sturen naar info@bijenlint.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt (het product mag niet gebruikt zijn en dient nog verkoopbaar te zijn; de klant mag het product wel bekijken, maar niet de sluiting verbreken, uit de verpakking nemen of het in gebruik nemen). U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending. Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd, sturen naar:

 

De Bijenstichting,

 

Lindeseweg 2

7251 NK Vorden

 

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.


Met uw aankoop steunt u het Bijen Educatiecentrum.
Lees hier meer.


Alle bestellingen worden 1x per week op de donderdag door vrijwilligers verzonden.


Helaas zijn we genoodzaakt om voor België het pakkettarief te hanteren.


 

© 2017 - 2024 Webshop Bijenstichting 'Educatie & Advies' | sitemap | rss