Klik hier voor de Bijenstichting website.


Doelstelling van de Bijenstichting "Educatie & Advies"  (Officiele naam Bijen Educatie Stichting Nederland)

Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin.

Missie van de Bijenstichting

Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is.

Het stimuleren of ondersteunen van lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen.

Het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen.

Administratieve organisatie Bijenstichting

De Bijenstichting "Educatie & Advies" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 75436574

De Bijenstichting " Educatie & Advies" heeft  ANBI status, donaties en giften zijn dus aftrekbaar bij de belastingen.

Bankgegevens

BUNQ bankrekeningnummer: NL22BUNQ2058544048   t.n.v. Bijen Educatie Stichting Nederland; handelsnaam: Bijenstichting " Educatie & Advies" , Vorden

Voor buitenlandse betalingen:

IBAN: NL22BUNQ2058544048

Papierform: NL22BUNQ2058544048

BUNQNL2A

Bank: BUNQ

Visie van de Bijenstichting " Educatie & Advies"

Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. In reactie op deze bedreigingen wil de Bijenstichting overheidsbeleid beïnvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau. Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting daarin nastreeft zijn: Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu.

Behalve het beïnvloeden van beleid is het zaak initiatieven van burgers en organisaties ter bescherming van bijen te stimuleren.

Een ander belangrijk doel is het publiek er van bewust te maken dat bijen een essentiële rol spelen in de voedselproductie en dat bijen een belangrijke indicator zijn van een gezond leefmilieu. Verder dient het publiek te worden geïnformeerd over de belangrijke bedreigingen die de (wilde) bij treffen.

De Bijenstichting onderscheidt zich van de imkerverenigingen door niet de belangen van de bijenteelt (honingproductie) te behartigen, maar die van de (wilde) bij zelf.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.


Met uw aankoop steunt u het Bijen Educatiecentrum.
Lees hier meer.


Alle bestellingen worden 1x per week op de donderdag door vrijwilligers verzonden.


Helaas zijn we genoodzaakt om voor België het pakkettarief te hanteren.


 

© 2017 - 2024 Webshop Bijenstichting 'Educatie & Advies' | sitemap | rss